طراحی باغ فرانسوی

طراحی باغ فرانسوی

French garden design


طراحی باغ فرانسوی :

قبل از دوره رنسانس باغ ها و پارک های فرانسه چندان قابل توصیف نبوده و عظمت و زیبایی و تکامل آنها از رنسانس به بعد است.می توان گفت در دوره لویی سیزدهم پارک ها و باغ سازی واقعی در فرانسه شروع شد و در دوران لویی چهاردهم ادامه داشته و در زمان لویی پانزدهم به تکامل واقعی رسید.در این طرح ها از ایوانه , طارمی ,نرده ها , پله ها , حوض ها و مجسمه ها استفاده شده و درختان از سبک منظم و مرتبی برخوردار هستند.

طراحی باغ فرانسوی

آبنما خانگی

در باغ فرانسوی و زمان رنسانس سعی می شد که روش باغبانی و باغداری ارزان و ساده باشد و امکان انطباق با فضا رعایت گردد.به طور کلی در اوایل دوره رنسانس باغسازی در فرانسه تعریف خاصی داشته است.باغ های فرانسوی اغلب از باغ های کوچکتر و متعددی که در یک فضای بزرگتر به هم مرتبط و پیوسته بود تشکیل می شده است.

باغ فرانسوی

باغ ورسای که در اغلب کشورهای اروپایی و شهر فرانسه به تقلید از آن برخواستند نمونه ای از این سبک می باشد.امروزه در فرانسه دونوع باغ یا پارک وجود دارد, یک باغ های خصوصی و اشرافی و دیگری پارک های عمومی است که اکثراً باغ های خصوصی پاردشاهان و  رجال قدیم فرانسه بوده است.الگو کلی تمام این باغ ها یا پارک ها عبارتند از محیطی غالباً مسطح  و بدون فراز و نشیب و پستی و بلندی چمن کاری شده .

همچنین پله های وسیع , زیبا و کم ارتفاع , حوض بزرگ آب با عمق کم در مقابل عمارت به همراه آبنما و فواره اندک و درختان همیشه سبز و معبرهای پهن و دیوارهای نرده ای با پوشش گیاهی بالا رونده و گل کاری های زیبا در باغچه های منظم و یک کلاه فرنگی که حکم آلاچیقی بزرگ دارد.

یک از سبک های طراحی باغ فرانسوی باغ ورسای بوده که دارای بزرگترین مجموعه باغ ها و فضای سبزی است که تاکنون در جهان ساخته شده است در میان این باغ ها , آبره ها , حوض ها , فواره ها و مجسمه ها زیبایی طراحی شده اند.

طراحی باغ فرانسوی

طراحی فضای سبز به شکلی است که نمای سبیار وسیع و بی انتهایی را برای بیننده به تصویر می کشد.باغ ها نیز در قسمت جنوبی ساختمان قرار گرفته اند که چشم انداز فوق العاده ای را فراهم می آورند. تمام این فضا بر دو سوی کانال محوری ورسای قرار گرفته اند.در چهار سوی این کانال نیز فواره ها و استخر های عظیمی احداث شده است.

طراحی باغ فرانسوی

مشخصات باغ های فرانسوی :

۱- زمین های صاف و هموار و گاهی هم شیب دار اما بودن فراز و نشیب

۲- درختان تنومند و همیشه سبز

۳- عمارتی در ابتدا و انتها یا وسط باغ با تراس و پله کوتاه و نرده های سنگی و تراش خورده

۴- حوض بزرگ آب با عمق کم در مقابل عمارت

۵- گل کاری و پرچین در دو طرف معبر وسپس در ختان منظم و یا پرچین بصورت دیوار سبز با راهروهای سرپوشیده از گیاهان بالارونده.

۶- استفاده از قرینه سازی در عمارت و باغچه ها و درختان

۷- حاشیه های شنی بطورمنقطع و پراکنده

۸- اهمیت به ترکیب رنگ گل در گلکاری

۹- ااستفاده از پارترها(باغچه هایی شامل:قطعات گلکاری-سبزی کاری-درختکاری-آبنما-حوض-استراحتگاه و راهروهای شنی که از ترکیب چند باغچه و یک محوطه بزرگتر حاصل می شود.)

طراحی-باغ-فرانسوی
طراحی-باغ-فرانسوی

دیـدن نمونـه کــارهای طراحی باغ فرانسوی

طراحی سایت  و سئو توسط  9370134-0912