info@neginazinco.com | ۸۸۹۸۹۰۷۵-۰۹۱۲۱۰۵۰۷۷۵ : با ما در تماس باشید

سیستم های آبیاری

Irrigation systems

سیستم های آبیاری

Irrigation systems

سیستم های مکانیزه آبیاری بارانی، قطره ای:
سیستم های آبیاری بارانی (Irrigation systems) :

آبیاری بارانی روشی است كه آب با فشاری بیش از یك اتمسفر در درون لوله هایی جریان پیدا كرده و برروی گیاه به صورت باران توسط نازلهایی كه به آب پاش معروفند پاشیده می شود. آبیاری بارانی یكی از روشهای نوین آبیاری در جهان به شمار می رود كه استفاده از آن در 40 سال اخیر بیشتر متداول شده است در این روش آب با سرعتی مساوی و یا كمتر از نفوذ پذیری خاك ، به صورت باران بر سطح زمین پخش می شود تا خاك فرصت نفوذ پیدا كند به طور كلی آبیاری به روش بارانی در اغلب شرایط مانند مناطق شیبدار ، خاكهای سبك ، سنگین و شرایطی كه آبیاری به طریق سطحی امكان پذیر نیست ، می توان اجرا نمود.
مزایای آبیاری به روش بارانی :
1- حذف عملیات تسطیح و كاهش هزینه های آماده سازی اراضی
2- مبارزه با یخبندان ، آفات و انگل ها میسر است .
3- هزینه نیرویكارگری در مقایسه با روشهای آبیاری سطحی بسیار كمتر است
4- تلفات بصورت رواناب و فرسایش خاك در این روش به حداقل می رسد
5- راندمان آبیاری در مقایسه با روشهای سنتی بیشتر است
6- بازده محصولات آبیاری بارانی در اغلب موارد بیشتر از آبیاری سطحی است
7- امكان آبیاری در اراضیكم عمق وجود دارد
8- در اغلب محصولات آبیاری بارانی باعث افزایش رشد می شود .
9- امكان آبیاریدر اغلب خاكها وجود دارد
10-امكان آبیاری در اغلب شرایط آب و هوایی وجود دارد.
سیستم آبیاری قطره ای(System Drip Irrigation ) :
آبیاری قطره ای یکی از روش های پیشرفته و تکامل یافته ی آبیاری تحت فشار است که در آن آب بصورت قطره توسط قطره چکان به میزان لازم در اختیار درختان و انواع محصولات قرار می گیرد وفقط منطقه اطراف ریشه را آبیاری می کند و در واقع با مصرف حداقل آب، نیاز آبی گیاه تامین می گردد. یعنی رساندن آب به گیاهان به مقدار کم و دفعات زیاد .
مشخصات فنی سیستم کنترل مرکزی :
1-هیدروسیکلون
2-فیلتر شن
3- مرکز کنترل
4- تانک کود
5- فیلتر دیسکی در سیستم آبیاری قطره ای آب از مرکز کنترل وارد لوله های آبرسان شده و سپس از طریق لوله های فرعی به قطره چکانها رسیده و از آنجا به صورت قطره در پای درخت می ریزد
مزایای آبیاری به روش قطره ای :
1-حذف عملیات تسطیح و كاهش هزینه های آماده سازی اراضی
2-تهویه خاك به راحتی انجام می شود
3- هزینه نیروی كارگری در مقایسه با روشهای آبیاری سطحی كمتر است .
4- امكان آبیاری در اغلب شرایط آب و هوایی وجود دارد
5-زمین كمتری برای مسیر انتقال آب هدر می رود .
6-امكان آبیاری در اراضی كم عمق وجود دارد .
7-امكان آبیاری در اغلب خاكها وجود دارد .
8-امكان آبیاری در اراضی شیبدار وجود دارد .
9-مبارزه با یخبندان ، آفات و انگل ها میسر است .

دیـدن نمونـه کــارهای سیستم های آبیاری

طراحی سایت  و سئو توسط  9370134-0912